The Momentum

Subscribe to The Momentum feed The Momentum
Stay curious, be open
Updated: 18 min 25 sec ago

Shin Kamen Rider ฮีโร่นักบิดหวนผดุงความยุติธรรม และการตีความองค์กรช็อกเกอร์ที่ต่างไป

Sun, 06/04/2023 - 14:00

ชิน คาเมนไรเดอร์ (Shin Kamen Rider) ผลงานการกำกับจาก ฮิเดอากิ อันโนะ ที่เป็นการคารวะผลงานซีรีส์ ‘คาเมน ไรเดอร์’ (Kamen Rider) หรือในชื่อภาษาไทย ‘ไอ้มดแดงอาละวาด

The post Shin Kamen Rider ฮีโร่นักบิดหวนผดุงความยุติธรรม และการตีความองค์กรช็อกเกอร์ที่ต่างไป first appeared on THE MOMENTUM.
Categories: New Media