MGR - ข่าวท่องเที่ยว

Subscribe to MGR - ข่าวท่องเที่ยว feed MGR - ข่าวท่องเที่ยว
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
Updated: 27 min 31 sec ago

วันแม่แห่งชาติเที่ยวฟรี "สวนพฤกษศาสตร์ฯ" จ.เชียงใหม่

Sun, 08/09/2020 - 20:08
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าชมสวนพ
Categories: Culture