Economy

“เคทีซีพี่เบิ้ม” เพื่อคนไม่ท้อ รุกสินเชื่อทะเบียนรถอนุมัติไวรับเงินเร็ว

เคทีซีได้มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มรายได้ใหม่ให้บริษัท จึงได้สร้างทีมเล็กๆขึ้นมาทำงานในลักษณะเดียวกับสตาร์ตอัพ โดยเริ่มศึกษาโมเดลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Categories: Economy

พาณิชย์ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารถิ่นเลือกกินผลไม้ไทย

กระทรวงพาณิชย์ใช้ผลไม้ไทยดึงดูดการท่องเที่ยว จัดงาน “เทศกาลอาหารถิ่น ผลไม้ไทย ใจกลางเมือง” เพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดการหมุนเวียน
Categories: Economy

ทำความรู้จัก “ วัณโรค ” รู้ทัน ป้องกันได้

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เตือนวัณโรคสามารถแพร่กระจาย จากการไอ จาม ถ่มน้ำลาย และขากเสมหะ แนะผู้ป่วย ไม่ควรนอนร่วมกับผู้อื่น ควรปิดปากและจมูก ทุกครั้งเวลาไอหรือจาม

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า “ วัณโรค ” คือโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแพร่กระจาย จากการไอ จาม ถ่มน้ำลาย และขากเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคปอดสู่ผู้อื่น จึงทำให้ติดเชื้อวัณโรคจากการหายใจและรับเชื้อที่ล่องลอยในอากาศเข้าสู่ปอด วัณโรคพบได้ทุกส่วนของอวัยวะทั่วร่างกายเช่น วัณโรคกระดูก วัณโรคลำไส้ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง แต่ที่พบมากที่สุด คือ วัณโรคปอด ผู้ป่วยวัณโรคปอดจะมีอาการไข้ต่ำๆ ในเวลาบ่ายหรือเย็น ไอแห้งๆ และเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ผิวหนังซีด เหลือง และเหงื่อออกตอนกลางคืน

ปัจจุบันสามารถวินิจฉัยโรคได้จากการเอกซเรย์ปอดและการตรวจเสมหะผู้ป่วยด้วยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรค โดยไม่ควรนอนร่วมกับผู้อื่น ควรปิดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจาม แยกและทำลายขยะที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย ด้วยการนำไปฝังหรือเผา แยกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และภาชนะใส่อาหาร ควรฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เช่น ลวก ต้ม และตากแดดจัด

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยทั่วไปจะเลือกใช้สูตรการรักษาระยะสั้นมาตรฐาน 6 เดือน หากผู้ป่วยที่รับการรักษาจนครบกำหนดและเชื้อไม่ดื้อยา จะมีโอกาสหายขาดได้มากกว่าร้อยละ 95 แต่หากผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง คือหยุดยาก่อนกำหนดครบระยะรักษาหรือได้รับการรักษาไม่สม่ำเสมอ จะส่งผลให้เชื้อวัณโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ทนต่อยาที่เคยรักษา ทำให้ไม่สามารถรักษาด้วยยาเดิมที่เคยใช้ได้ เชื้อวัณโรคจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลายเป็นเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ ดังนั้น ผู้ป่วยควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนการรักษาและไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะทุเลาลง หากพบว่ามีอาการข้างเคียง เช่น ผื่นทั้งตัว มีไข้ มีแผลในปาก หรือตาแดง มองเห็นภาพไม่ชัด ตาพร่า ตามัว คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหมือนน้ำปลา ควรรีบมาพบแพทย์ทันที

วัณโรคผู้ป่วยวัณโรคสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์
Categories: Economy

กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่าย วางเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์

วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับ รศ. ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและทางออกในเรื่องการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองชีวิตของผู้หญิงที่ยังต้องเสี่ยงอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อขจัดปัญหาที่มีผู้หญิงทั่วโลกต้องเสียชีวิตลงทุกปี จากสาเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจากข้อมูลบริการ 1663 พบว่า ปี 2561 การปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม จำนวน 27,048 คน และ ปี 2562 จำนวน 16,457 คน โดยสาเหตุความไม่พร้อมเกิดจาก 3 ด้าน คือ 1) ด้านครอบครัว เช่น ถูกทอดทิ้ง แยกทาง คู่ไม่รับผิดชอบหรือสัมพันธภาพกับคู่ไม่ดี 2) ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ไม่เพียงพอ และ 3) ด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการทำงาน ดังนั้น ในปี 2563 นี้ ประเทศไทยโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย จึงได้ร่วมกันใช้แนวทางหลักในการรณรงค์เดียวกันกับนานาชาติคือ “การยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพ” (Abortion is health care)

“ทั้งนี้ เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม จึงดำเนินการร่วมกันภายใต้ 4 ข้อคือ 1) พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ 2) ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย R-SA 3) สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ 4) จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้กับผู้หญิง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการมีสุขภาวะทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มองถุงยางอนามัยเป็นเหมือนอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับบุตรหลาน โดยเฉพาะเรื่องเพศ โดยเรามีตัวช่วยสำหรับผู้ปกครองหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ “คุยเรื่องเพศ.com” “www.lovecarestation.com” หรือจะเป็นแฟนเพจ “คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย”

Categories: Economy

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับชุมนุม 19-20 ก.ย.นี้

Hfocus ข่าวสุขภาพ - Fri, 09/18/2020 - 23:47

“หมอเกียรติภูมิ” เผยศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน เตรียมพร้อมรับการชุมนุม 19-20 ก.ย. เบื้องต้นดูแลป้องกันเชื้อโควิด-19 และดูแลผู้มีโรคประจำตัว พร้อมเตรียมทีมแพทย์รองรับกรณีเคลื่อนขบวน 20 ก.ย.

18 ก.ย. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานประธานศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า เดิมกระทรวงสาธารณสุขมีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างที่เตรียมเอาไว้นานแล้วเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ โรคระบาด หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ก็สามารถเปิดปฏิบัติรองรับต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้เลย ซึ่งการชุมนุมระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ ก็มีการเปิดศูนย์นี้อีกครั้ง โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงหลักๆ คือ 1. การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2. ดูแลความเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ที่อาจจะมีการกำเริบต่างๆ และ 3. เหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับเอาไว้ทั้ง 3 รูปแบบ

“ เบื้องต้นเรื่องการคัดกรองโรคโควิด-19 นั้น อยากขอความร่วมมือผู้ชุมนุมคัดกรอง วัดไข้ และโรคประจำตัว หากใครมีโรคประจำตัวอะไรก็ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมแผนรับมือได้ โดยจะมีการตั้งเต้นท์ พยาบาล 4 จุด ตรงหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอยืนยันว่าการคัดกรองเป็นเรื่องของสุขภาพเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง ขอให้ประชาชนสบายใจ มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ แจกหน้ากาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง ดูแลระหว่างการชุมนุม โดยอยู่ห่างจากผู้ชุมรุมระยะ 100 เมตร หากกรณีมีการเจ็บป่วยรุนแรง เช่น โรคประจำตัวกำเริบ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็มีการวางระบบส่งต่อไปยังรพ.ที่ใกล้ที่สุด เช่น รพ.วชิระ รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี เป็นต้น” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า สำหรับการชุมนุมในวันที่ 20 ก.ย. ซึ่งจะมีการเคลื่อนขบวนนั้น ก็จะมีรถพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินติดตามรายทาง กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย ไม่คาดฝันก็จะมีระบบเข้าไปดูแล โดยมีศูนย์เอราวัณ 1669 เข้าไปดูแล วางเรื่อง ของแผนการเดินทาง การส่งต่อต่างๆ ส่วนกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้าไปดูแลนั้น จะมีการหารือกันในวันที่ 19 ก.ย. นี้ ในเวลา 08.00 น. อย่างไรก็ตาม หวังว่าการชุมนุมจะสงบเรียบร้อย ขอยืนยันว่าการที่เราเตรียมแผนการรับมือเอาไว้หลายระดับ เป็นรูปแบบปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่ามีการประเมินสัญญาณอะไรเป็นพิเศษ แต่ที่เราทำ คือ การเซฟไว้ก่อน เป็นมาตรการปกติของศูนย์ปฏิบัติการฯ

ผู้ชุมนุมศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับชุมนุมโควิด19COVID19
Categories: Economy

ญี่ปุ่นเตรียมสร้างตึกสูงที่สุดในประเทศ มุ่งพัฒนาย่านธุรกิจ

ญี่ปุ่นเตรียมสร้างตึกสูงที่สุดในประเทศในย่านธุรกิจของ กรุงโตเกียว ภายใต้ชื่อ 'ตึกไฟฉาย'
Categories: Economy

เทรนด์แฟชั่นประท้วงมาแรง ขายหมดในหนึ่งนาที

เสื้อยืดสีดำสนิทที่จัดทำเพื่อรำลึกการคุกเข่าเชิงสัญลักษณ์ของ นายโคลิน เคเปอร์นิก นักกีฬาผิวสี ถูกขายหมดเกลี้ยงภายในหนึ่งนาที
Categories: Economy

ขอนแก่นแจ้งเตือนรับมือ"โนอึล" 4 ทุ่มคืนนี้เป็นจุดศูนย์กลางพายุ

ขอนแก่นแจ้งเตือนประชาชน 4 ทุ่มคืนนี้ เตรียมตัวรับมือกับพายุโนอึล หลังพบเป็นจุดศูนย์กลางของพายุ ด้าน นายกเทศมนตรี ระบุไม่จำเป็นงดออกจากบ้าน ขนย้ายทรัพย์สินไว้ที่ปลอดภัยและติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิด
Categories: Economy

GitHub CLI เครื่องมือสั่งงาน GitHub ผ่านคอมมานด์ไลน์ ออกเวอร์ชัน 1.0

Blognone - ข่าวไอที - Fri, 09/18/2020 - 21:05

GitHub ประกาศออก GitHub CLI เวอร์ชัน 1.0 โปรแกรมคำสั่งผ่านคอมมานด์ไลน์ที่เปิดตัวรุ่น Beta เมื่อตอนต้นปี

จุดเด่นของ GitHub CLI คือสั่งงานทุกอย่างได้จากเทอร์มินัล ตั้งแต่สร้างรายการบั๊ก issue ไปจนถึง release ซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องเปิดหน้าเว็บเลย รูปแบบการใช้งานจะขึ้นด้วยคำว่า gh ตามด้วยคำสั่งในระบบ GitHub เช่น gh issue list, gh pr create เป็นต้น

GitHub CLI เวอร์ชัน 1.0 ยังเพิ่มฟีเจอร์ alias สำหรับตั้งคำสั่งเอง (gh alias set), เชื่อมต่อกับ GitHub API (gh api) และเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น GitHub Enterprise Server ที่นิยมใช้ในองค์กร

GitHub ระบุว่าหลังเปิดตัว CLI ก็ประสบความสำเร็จในแง่ใช้งาน มีผู้ใช้สั่ง pull request ไปแล้ว 250,000 ครั้ง สั่ง merge อีก 350,000 ครั้ง และเปิด issue ใหม่จำนวน 20,000 รายการ

ที่มา - GitHub

Topics: GitHubDevelopment
Categories: Economy

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลจำนวน 539 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 539 นาย
Categories: Economy

เตือน ฉบับ 12 "โนอึล" เคลื่อนปกคลุมอำนาจเจริญ 62 จังหวัดฝนถล่ม! กทม.ปริมณฑลโดนด้วย

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับ 12 "พายุโซนร้อนโนอึล" เคลื่อนปกคลุมอำนาจเจริญ 62 จังหวัดฝนตกหนักถึงหนัก กทม.ปริมณฑลโดนด้วย
Categories: Economy

Oracle ช่วยไม่ทัน ก.พาณิชย์แบน TikTok และ WeChat ในสหรัฐหลังวันอาทิตย์นี้

Blognone - ข่าวไอที - Fri, 09/18/2020 - 19:27

แม้ Oracle จะออกมายืนยันการเป็นพาร์ทเนอร์ทางเทคโนโลยีกับ Bytedance แล้วรวมถึงมีรายงานเรื่องดีลและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำลังเจรจากับภาครัฐที่ออกมาเพื่อให้การเป็นพาร์ทเนอร์นั้นลุล่วง

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกคำสั่ง ทว่าล่าสุด FT รายงานอ้างอิงผู้ที่เกี่ยวข้องว่า Donald Trump เตรียมจะออกคำสั่งบริหารเพื่อแบน TikTok พร้อมทั้ง WeChat ออกจาก App Store และ Play Store ของสหรัฐ ซึ่งจะมีผลวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป ตามกำหนดเส้นตายวันที่ 20 กันยายนนี้ ที่ห้ามบริษัทสหรัฐยุ่งเกี่ยวกับ TikTok และ WeChat (แต่ ByteDance มีเวลา 90 วันถึง 12 พฤศจิกายนนี้เพื่อหาผู้ซื้อ)

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าข้อเสนอล่าสุดของ ByteDance และ Oracle คือตั้งบริษัท TikTok แยกออกมาต่างหากในสหรัฐ (ลือว่าจะชื่อ TikTok Global) มีบอร์ดอเมริกันและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงที่ตั้งโดยรัฐบาล โดย ByteDance จะยังถือหุ้นใหญ่อยู่ในบริษัทนี้ และก็จะนำบริษัท TikTok Global ไอพีโอเข้าตลาดในอนาคต

ที่มา - FT, U.S. Department of Commerce

Topics: TikTokByteDanceWeChatUSADonald Trump
Categories: Economy

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวัง พร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนอึล ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมพร้อมรองรับพายุโซนร้อนโนอึล จัดทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความมั่นคงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
Categories: Economy

หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดหุ้นบ่าย ปรับขึ้น 3.99 ดัชนีอยู่ที่ 1,288 จุด

หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดหุ้นช่วงบ่าย ปรับขึ้น 3.99 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,288.39 จุด มูลค่าการซื้อขาย 49,975.26 ล้านบาท
Categories: Economy

ชาวโคราช ร้อง มท.1 เดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ ผ่านไป 9 ปีคดีไม่คืบ

ชาวโคราช ที่เดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อ 9 ปี ก่อน ยื่นหนังสือ ถึง มท.1 ขอความเป็นธรรม หลังคดี ไม่คืบ
Categories: Economy

อคส. ร้องดีเอสไอสอบอดีตผู้บริหารซื้อถุงมือยางไม่โปร่งใส จ่อร้อง ปปช.เอาผิด 157

ผอ.อคส. ร้องดีเอสไอสอบอดีตผู้บริหารซื้อถุงมือยางไม่ประกวดราคา-ไม่ผ่านมติบอร์ด โอนมัดจำล่วงหน้า 2 พันล้านบาท ประสานปปง.อายัดบัญชีคู่ค้า เตรียมยื่น ป.ป.ช.เอาผิด ม.157 สัปดาห์หน้า
Categories: Economy

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์ เผยภาพหวิว..สวีทในอ่างกับ ปู แบล็คเฮด สยบข่าวรักร้าว

นุ๊กซี่ อัญพัชญ์ เผยภาพหวิวสวีทในอ่างน้่ำกับ ปู แบล็คเฮด พร้อมแคปชั่นสยบข่าวเม้าท์รักร้าว
Categories: Economy

‘วิชัย’ ชูผลไม้ไทยดึงการท่องเที่ยว ประกาศความเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก

มติชน - เศรษฐกิจ - Fri, 09/18/2020 - 17:31
‘วิชัย’ ดันยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ชูผลไม้ไทยดึงการท่องเที่ยว พร้อมประกาศความเป็นมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภาย กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม จัดงาน Fruit in the city :The Locol to town เทศกาล อาหารถิ่น ผลไม้ไทยใจกลางเมือง ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ รองรับผลผลิตผลไม้ที่ออกสู่ตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยใช้ผลไม้ไทยเป็นตัวดึงดูดการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ พร้อมประกาศศักยภาพของผลไม้ไทย เป็นมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก ตอกย้ำภาพมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

สำหรับงาน เทศกาล อาหารถิ่น ผลไม้ไทย Fruit in the city :The Locol to town กรมการค้าภายในได้นำผู้ประกอบการในความส่งเสริมของกรม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการอาหารจากตลาดต้องชม, ตลาดกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ SME โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 2 โซนโซนแรก บริเวณ ลานพาร์คพารากอนได้แก่ โซนอาหารถิ่น โดยได้รวบรวมอาหารไทย 4 ภาค, อาหารพื้นถิ่น, ขนมไทยโบราณ อาหารร้านดังในตำนานจากตลาดต้องชมและตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน และโซนผลไม้ไทย จัดที่บริเวณ lifestyle hall

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการสินค้า Gi นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ ทุเรียนป่าละอู เงาะโรงเรียน, เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น จากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จ.พระนครศรีอยูธยา , แตงโมกินรี จ.สกลนคร, มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์วิถีไทย จ. ราชบุรี , จ.ประจวบคีรีขันธ์, ชมภู่เมืองเพชร, ทุเรียนหมอนทอง, ทุเรียนก้านยาว, , มังคุดออร์แกนิค , ลองกองตันหยงมัส, ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช สับปะรดภูเก็ต, กล้วยบันนางสตางค์, ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากผลไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากผลไม้ อาทิ พิซซ่าหน้าทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน เค้กทุเรียน น้ำผลไม้ นานาชนิด, ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวแม่ประไพรศรี ของดีเมืองนนท์ที่ใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากจังหวัดเชียงราย น้ำกะทิจากมะพร้าว 3 น้ำ เมืองแม่กลอง พร้อมมะม่วงน้ำดอกไม้สุก จังหวัดอุทัยธานี มะม่วงน้ำปลาหวานคัดมะม่วงแก้วขมิ้น รสหวานอมเปรี้ยว และไอศกรีมกะทิ

นอกจากนั้น ยังเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารา และ เชฟโชว์ เมนูเด็ดจากเชฟชื่อดัง ตลอดการจัดงาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมา เลือกซื้อเลือกหาอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร และร่วม อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอาหารถิ่น บริโภคผลไม้ ไทย มาเดินชิมอาหารถิ่น บรรยากาศวิถีไทย ช้อปสินค้าเกษตรสดใหม่ ผลไม้ไทยคุณภาพ ส่งตรงมาจากเกษตรกรผู้ผลิต งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

The post ‘วิชัย’ ชูผลไม้ไทยดึงการท่องเที่ยว ประกาศความเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Economy

‘แบงก์ชาติ’ ผลักดันภาคการเงินสู่โลกยุคดิจิทัล หวังช่วยลดต้นทุน-เพิ่มโอกาส-รักษาความปลอดภัย

มติชน - เศรษฐกิจ - Fri, 09/18/2020 - 17:31
‘แบงก์ชาติ’ ผลักดันภาคการเงินสู่โลกยุคดิจิทัล หวังช่วยลดต้นทุน–เพิ่มโอกาส–รักษาความปลอดภัย

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน Bangkok Fintech Fair 2020 (บางกอก ฟินเทคแฟร์ 2020) ว่า ธปท. สนับสนุนการให้บริการผ่านดิจิทัลเริ่มจากให้บริการพร้อมเพย์ โดยในปัจจุบันประชาชนได้รู้จักและเชื่อมั่นการให้บริการมากขึ้น ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ใช้บริการพร้อมเพย์เพิ่มขึ้นมาที่ 55.1 ล้านรายแล้วและมีจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปริมาณการทำธุรกรรมผ่านบริการพร้อมเพย์สูงสุดถึง 20 ล้านรายการต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่างและมีการปิดล็อกดาวน์ดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ยังสามารถทำได้ในภาวะที่ทุกคนไม่สามารถเดินทางออกไปข้างนอกได้ ส่งผลให้การใช้บริการธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลเร่งตัวขึ้นมากในช่วงล็อกดาวน์ รวมถึงในภาคธุรกิจอื่นๆ ได้ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อให้ธุรกิจยังเดินต่อไปได้เช่นกัน

“ธทป.ให้ความสำคัญกับการผลักดันการพัฒนาและลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในระบบการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ภาคการเงินและภาคธุรกิจในการลดต้นทุน บริหารจัดการความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการให้บริการได้ดีขึ้น อาทิ การนำบริการคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น ซึ่ง ถือว่าได้รับความนิยมมาต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้ประกอบการเห็นถึงความสะดวกในการใช้คิวอาร์โค้ดรับโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้คิวอาร์โค้ดแล้วจำนวนกว่า 6 ล้านไอดี” นายวิรไท กล่าว

นายวิรไท กล่าวว่า สำหรับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่นำดิจิทัลและเทคโนโลยีไปใช้ในการให้บริการลูกค้าภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ได้เริ่มให้ใช้การยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ในการเปิดบัญชีเงินฝากไปแล้ว และการนำ Bio Metrix มาใช้ในการยืนยันตัวตน รวมถึงการบริการแพลตฟอร์มการให้บริการด้านสินเชื่อที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารต่างๆ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างสะดวกขึ้น โดยมีหลายเรื่องที่ ธปท. ภาคธนาคาร ภาครัฐ และภาคเอกชน ยังต้องทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน และบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็นยุคการเงินแบบดิจิทัล โดยการผลักดัน NDID ในการยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล ปัจจุบันยังใช้อยู่ในส่วนของการให้บริการของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น แต่ในอนาคตธปท.ต้องการผลักดันให้ NDID เปรียบเสมือนกับบัตรประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถใช้ได้ในวงกว้าง ซึ่งธปท.จะเปิดกว้างให้ทุภาคส่วนหันมาใช้NDID ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนเพื่อประกอบการทำธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ โดยในระยะต่อไปจะขยายการใช้ NDID ไปสู่บริการด้านหลักทรัพย์ และบริการภาครัฐ

นายวิรไท กล่าวว่า ธปท.จะเดินหน้าผลักดันแผนงาน 4 ด้านและต่อยอดต่อไป ได้แก่ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินและภาคธุรกิจโดยใช้มาตรฐาน ISO 20022 เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดต้นทุนและบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถช่วยภาคธุรกิจในด้านข้อมูลเกี่ยวกับการทำE-invoice และ E-Factoring ทำให้ช่วยภาคธุรกิจในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการได้รับเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก 1 ปีครึ่งจากนี้ ถึงจะนำออกมาใช้ในวงกว้างได้ ในส่วนของ Digital Footprint เป็นเรื่องที่ ธปท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ภาคธนาคารพาณิชย์จะนำประโยชน์จากการใช้Digital Footprint มาเป็นข้อมูลในการประเมินความสามารถของลูกค้าเพื่อพิจารณาให้สินเชื่อ และทำให้ธนาคารพาณิชย์บริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ออกมาตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้า จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพย์เมนต์ ดาต้า ที่อยู่ใน Digital Footprint จะนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยง ทำให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสม

นายวิรไท กล่าวว่า นอกจากนี้ สิ่งที่ ธปท.ได้ผลักดันมาต่อเนื่องคือ โครงการอินทนนท์ เพื่อรองรับการโอนเงินในประเทศระหว่างสถาบันการเงินด้วยการแปลงเงินฝากของสถาบันการเงินที่นำมาฝากไว้ที่ธปท. โดยให้อยู่ในรูปสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและโอนชำระเงินระหว่างกัน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการขยายไปสู่ความร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารในฮ่องกงแล้ว และยังมีการใช้แพลตฟอร์มทางการเงินสำหรับภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมแบบ Pier-to-Pier โดยธปท.ยังคงเดินหน้าต่อยอดการเป็นธนาคารกลางสกุลเงินดิจิทัล โดยจะขยายการใช้ไปในซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการธุรกรรมทางการเงินที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น รวมถึงจะขยายการใช้ไปสู่ภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือในด้านกลไกการชำระเงินระหว่างภาคธุรกิจด้วยกันเอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การชำระเงินของภาคธุรกิจ และมีความปลอดภัยมากขึ้น

The post ‘แบงก์ชาติ’ ผลักดันภาคการเงินสู่โลกยุคดิจิทัล หวังช่วยลดต้นทุน-เพิ่มโอกาส-รักษาความปลอดภัย appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Economy

ลูกโตพอดี Thunderbird รองรับ OpenPGP หลังเปิดบั๊กมา 21 ปี

Blognone - ข่าวไอที - Fri, 09/18/2020 - 17:17

ทีมงานโปรแกรมอ่านอีเมล Thunderbird ปิดบั๊กขอเพิ่มฟีเจอร์หมายเลข 22687 ที่รายงานมาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 1999 เพื่อให้ Thunderbird สามารถเข้ารหัสอีเมลแบบ PGP ได้ในตัว ล่าสุด Thunderbird รวมฟีเจอร์นี้เข้าในตัวในเวอร์ชั่น 78 ทำให้ปิดบั๊กนี้ได้เป็นทางการ

แม้จะเปิดบั๊กมาตั้งแต่ 21 ปีก่อน แต่ที่จริงแล้ว Thunderbird รองรับ PGP ผ่านทางปลั๊กอิน Enigmail มายาวนาน แต่บั๊กนี้เป็นการเรียกร้องให้ Thunderbird เข้ามาซัพพอร์ต PGP โดยตรง จุดเปลี่ยนคือการพัฒนา Thunderbird 78 ที่จะเปลี่ยนระบบปลั๊กอินทำให้ทีมงานตัดสินใจรวมฟีเจอร์นี้เข้ามาโดยตรง

Patrick Brunschwig ผู้พัฒนา Enigmail มา 17 ปีระบุว่าเป้าหมายหลักของโครงการคือฟีเจอร์ PGP ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Thunderbird อยู่แล้ว จุดจบของ Enigmail เช่นนี้จึงเป็นเรื่องน่ายินดี

ที่มา - Bugzilla

ภาพ Thunderbird 78 ใน dark mode

Topics: ThunderbirdOpen SourcePGP
Categories: Economy

Pages

Subscribe to รวมข่าววันนี้ | Prachatai Monitor aggregator - Economy