Feed aggregator

อี-พาสปอร์ตเฟส 3 อัดแน่นมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมให้บริการประชาชนทั่วไทย

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ขณะที่ในอีกไม่กี่วันต่อมา นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้เป็นประธานเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งทั้ง 2 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวใหม่ที่กรมการกงสุลจะเปิดเพิ่มเติมในปีนี้ทั่วประเทศอีก 7 แห่ง นับจนถึงปัจจุบันได้เปิดดำเนินการไปแล้ว 4 แห่งคือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช ปทุมวัน และบางใหญ่ ส่วนอีก 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวธัญบุรี เพชรบุรี และหนองคาย จะเปิดให้บริการในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ หรืออี-พาสปอร์ตระยะที่ 3 มาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม หลังจากกิจการค้าร่วม DGM เป็นผู้ชนะประกวดราคาเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและเก็บข้อมูลชีวมาตรเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะทำให้หนังสือเดินทางไทยยากต่อการปลอมแปลง อาทิ การสร้างภาพเสมือนจริงของผู้ถือหนังสือเดินทางบนหน้าข้อมูลถึง 3 จุด มีการพิมพ์ลายนูนบนหน้าข้อมูลเป็นลายประจำยาม เลขที่หนังสือเดินทางและลายมือชื่อของผู้ถือหนังสือเดินทางจะสลักด้วยเลเซอร์ผิวสัมผัสนูน และยังมีโฮโลแกรมชนิดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง เป็นต้น

นายดอนกล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวันว่า การเปิดศูนย์ในวันนี้เป็นการนำการบริการของกระทรวงเข้ามาใกล้กับศูนย์กลางของเมืองหลวง ขณะที่เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ก็เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ถือเป็นความภาคภูมิใจเพราะนักท่องเที่ยวต้องมาเมื่อมาถึงไทย การเปิดศูนย์แห่งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และจะให้บริการประชาชนในหลายเรื่อง โดยนอกจากการออกหนังสือเดินทางแล้ว ในอนาคตยังจะให้บริการด้านเอกสารและนิติกรอีกด้วย อย่างไรก็ดีแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้มีผู้มาทำหนังสือเดินทางลดน้อยลง แต่เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีประชาชนมาใช้บริการทำหนังสือเดินทางมากขึ้นเป็นหลายพันคนต่อวัน การเดินหน้าเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศเพิ่มเติมของกรมการกงสุลก็จะเป็นไปตามกรอบเวลาที่มีมาแต่เดิมจนครบทั้ง 25 แห่งในปีนี้

นายดอนกล่าวว่า หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารสำคัญเทียบเท่ากับบัตรประชาชนที่เราสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก โดยอี-พาสปอร์ตระยะที่ 3 นี้มีการเปลี่ยนโฉมให้ดีขึ้นและปลอมแปลงยาก เป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย แต่จะให้ภาคภูมิใจได้ถึงที่สุด หนังสือเดินทางไทยต้องมีอำนาจในตัวเองคือได้รับการยอมรับในการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องมีวีซ่า ซึ่งการพาตัวเราให้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเอกสาร แต่ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวผู้ถือหนังสือเดินทางว่าจะทำให้หนังสือเดินทางไทยไปอยู่ในจุดที่เราคาดหวังได้หรือไม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่า ในส่วนของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศก็จะมีการเพิ่มคุณค่าของงานที่ทำนอกเหนือจากงานกงสุลแล้วยังรวมถึงงานด้านสารัตถะตามภารกิจของจังหวัดต่างๆ และยังเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดต่างๆ มีความพร้อมในด้านการต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะสามารถไปบรรยายให้กับสถานศึกษาได้เข้าใจงานด้านต่างประเทศ ให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้วาระแห่งโลก อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดต่อไป

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ยกระดับการบริการหนังสือเดินทางในโครงการอี-พาสปอร์ตระยะที่ 3 ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตเล่มหนังสือเดินทางจาก 2 วัน เป็น 1 วัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับเล่มหนังสือเดินทางเร็วขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยการเก็บภาพม่านตาควบคู่กับภาพใบหน้าและลายนิ้วมือ ทำให้การปลอมแปลงหรือสวมตัวทำได้ยากขึ้น และแม้จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น กระทรวงก็ไม่ได้ละเลยเรื่องความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ISO27001 จึงขอให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนไทยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

อี-พาสปอร์ตระยะที่ 3 ยังมีการเพิ่มจุดรับคำร้องหนังสือเดินทางในสำนักงานทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสะดวกขึ้น และสิ่งที่กระทรวงมีความภูมิใจคือ การบริการติดแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ในหนังสือเดินทางแก่ผู้สูญเสียการมองเห็น เพื้อให้คนไทยทุกคนและทุกกลุ่มเข้าถึงบริการและได้รับความสะดวกมากที่สุด ซึ่งได้มีการให้บริการกับผู้สูญเสียทางมองเห็นรายแรกไปแล้วในวันที่ 8 กรกฎาคม คือ นายเพชรัตน์ เตชวัชรา ที่มาทำหนังสือเดินทางที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน โดยได้มีการนำเล่มไปมอบให้กับนายเพชรัตน์แล้วที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

กระทรวงยังเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าธรรมเนียมด้วย QR code บัตรเครดิต และเดบิตให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน อีกทั้งมีแผนจะติดตั้งเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงหลังเวลาราชการ ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มติดตั้งเครื่องดังกล่าวได้ภายในปลายปีนี้

สำหรับรูปแบบหนังสือเดินทางรุ่นใหม่มีการพลิกโฉม ทั้งในแง่ของคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของหนังสือเดินทาง และความสวยงามด้วยอัตลักษณ์ของประเทศไทย โดยมีการพิมพ์ภาพสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในการออกแบบรูปเล่มนี้ กระทรวงได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรและธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนประเด็นการขยายอายุหนังสือเดินทางจาก 5 ปี เป็น 10 ปี สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะที่มีคนรอคอยเป็นจำนวนมากนั้น ขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบให้รองรับ และคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้

อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวว่า นับตั้งแต่เปิดให้บริการหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมเป็นต้นมา ในภาพรวมการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนให้ความสนใจและเดินทางมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอย่างต่อเนื่องทุกสำนักงาน แม้ว่าช่วงนี้ยังมีข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศก็ตาม คาดว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง และการเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ความต้องการในการทำหนังสือเดินทางจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงและกิจการค้าร่วม DGM ก็พร้อมที่จะให้บริการและผลิตหนังสือเดินทางอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

The post อี-พาสปอร์ตเฟส 3 อัดแน่นมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมให้บริการประชาชนทั่วไทย appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Foreign

เก๋งพุ่งชนด่านเก็บเงินอโศก 3 รถพังยับ โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำตู้

เก๋งฟอร์ด โฟกัสเสียหลักพุ่งชนด่านเก็บเงินอโศก 3 บนทางด่วนศรีรัช สภาพรถพังยับ คนขับได้รับบาดเจ็บ 1 รายถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนสาเหตุตำรวจรอสอบปากคำอีกครั้ง
Categories: Politics

ค่าเหนื่อย 6 แสนปอนด์ แลกกับการไร้ตัวตนของ “แกเร็ธ เบล”

ความเก่งกาจของ แกเร็ธ เบล ได้กลายเป็นเพียงแค่อดีต เพราะถูกบดบังด้วยอีโก้ หรือจำนวนเงินที่รับอยู่ 6 แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ ?
Categories: Politics

ฟอร์มโดนใจ “คลอปป์” พร้อมให้โอกาสแข้งจอมถล่มประตู

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ตกเป็นข่าว เล็งให้โอกาสแข้งจอมถล่มประตูร่วมบู๊กับทีมในฤดูกาลหน้า หลังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจ
Categories: Politics

ได้ฤกษ์ประชุมคณะกก. 5G นัดแรก 14 ส.ค.นี้ ‘พุทธิพงษ์’ ยันไม่ได้ล่าช้า

ได้ฤกษ์ประชุมคณะกก. 5G นัดแรก 14 ส.ค.นี้ ‘พุทธิพงษ์’ ยันไม่ได้ล่าช้า

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)​ เปิดเผยว่า วันที่ 14 สิงหาคม​ 2563 จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งเบื้องต้นมีวาระการประชุม​ ประกอบด้วย 1.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ 5G ว่านอกจากการประมูลแล้ว เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร 2.จะอธิบายถึงการใช้ประโยชน์ 5G ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 5G ในภาคการเกษตร, การสาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร เพื่อให้รัฐมนตรีจากทุกกระทรวงที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ นำไปกำหนดนโยบาย โดยจะมีการยกตัวอย่างรูปแบบการใช้งาน (ยูสเคส)​ เพื่อให้แต่ละภาคส่วนเห็นถึงประโยชน์​มากขึ้น

และ 3.ผลักดันการจัดตั้งกองทุน 5G โดยร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีเอส และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อสนับสนุนสตาร์ต​อัพในการต่อยอดการใช้งาน 5G โดยขณะนี้อยู่ระหว่างวางรูปแบบการได้มาซึ่งเงินในกองทุนดังกล่าวว่าจะมีสัดส่วน​เท่าไร อย่างไร โดยเบื้องต้นคิดว่าจะนำมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี)

“การจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ไม่ได้ล่าช้า แต่ที่เพิ่งจัดการประชุมได้เนื่องจากอยากให้การประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นก่อน ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19 ด้วย ขณะที่ โอเปอเรเตอร์ก็ได้รับผลกระทบจากการขยายโครงข่ายเช่นกัน ซึ่งการจัดการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ด้วย” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

The post ได้ฤกษ์ประชุมคณะกก. 5G นัดแรก 14 ส.ค.นี้ ‘พุทธิพงษ์’ ยันไม่ได้ล่าช้า appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Economy

แฉเล่ห์ถ่วงคดีบอส อยู่วิทยา ใช้ช่องกฎหมายร้องขอความเป็นธรรมกว่า 10 หน

5 บิ๊กอัยการเข้าชี้แจง “บวรศักดิ์” ชุดสอบอัยการคดี “บอส อยู่วิทยา” มี “วิชา มหาคุณ” ประธานใหญ่ร่วมฟังด้วย เผยไร้เงา “เนตร รอง อสส.-อรรถพล ประธาน ก.อ.” บวรศักดิ์ ระบุได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
Categories: Politics

ยังมีหวัง! คำตอบยาย เมื่อถามถึงแม่ที่พลัดพราก สาววัย 28 กลั้นน้ำตาไม่อยู่

ยังมีความหวัง! สาววัย 28 กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ตั้งความหวังได้เจอแม่สักครั้งในชีวิต หลังตามหาและรอคอยมา 28 ปี สุดท้ายไร้วี่แวว แต่ยังมีหวัง ขอพลังชาวโซเชียลช่วย
Categories: Politics

รับต่างชาติไม่อั้น ใช้ 3 ปัจจัยคุมเข้ม

ไทยยังเหนียว ปลอดติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่อเนื่อง 76 วัน โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย มาจาก 3 ประเทศ เป็นชาวต่างชาติ 2 คนไทย 1 ด้านกรมควบคุมโรค ยอมรับตอนนี้ไม่ได้จำกัด
Categories: Politics

ชน 7-11

สภาพรถฟอร์ด รุ่นเอฟเวอร์เรสต์ สีขาว ของนายฐานะ โพธิ์สอาด หลังพุ่งชนท้ายรถแท็กซี่ แล้วเสียหลักขึ้นไปชนร้านสะดวกซื้อปากซอยรัชดาฯ 44 มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 4 คน
Categories: Politics

ส.ว.แบ่งฝ่าย-สวนหมัด งัดข้อเกมแก้รัฐธรรมนูญ

“หมอพลเดช” โผล่สวน “วันชัย” ยัน ส.ว.ยังเห็นต่าง เรื่องแก้ รธน. เย้ยกระแสม็อบ นศ.แค่วูบวาบ ลั่นอย่ามาขู่ไม่มีใครกลัวใคร ยก นศ.รุ่นเก่าจิตสำนึกสูง รุ่นนี้แค่ ใช้อารมณ์ อย่าไร้เดียงสา
Categories: Politics

ฉิวเฉียด

ภาพจากโซเชียล ขณะที่หญิงสาววัย 27 ปี ชาว จ.ชัยภูมิ กำลังจะกระโดดสะพานพระราม 8 แต่ พ.ต.อ. ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ 191 ประสบเหตุเข้าเกลี้ยกล่อมร่วมกับตำรวจ สน.บวรมงคล
Categories: Politics

ปธ.กมธ.กฎหมาย ตรวจบ่อน 4 ศพ จี้ตำรวจทำตรงไปตรงมา

ปธ.กมธ.การกฎหมายสภาผู้แทนฯ นำคณะประสานตำรวจทุ่งมหาเมฆ ขอดูจุดเกิดเหตุในบ่อนพระราม 3 รวมทั้งสถานที่ซุกอุปกรณ์เล่นพนัน ลั่นไม่เชื่อ “บอย บ้านครัว” เป็นมือยิง เตรียมทำเรื่องขอเข้าไปเยี่ยม
Categories: Politics

กลัวที่ไหน

นายอานนท์ นำภา ทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนฯ มาตามนัดขึ้นกล่าวปราศรัยท่ามกลางกลุ่มนักศึกษา กลุ่มแนวร่วมประชาชนปลดแอก เชียงใหม่ และกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ที่บริเวณประตูท่าแพ
Categories: Politics

มาช้า-ตกเครื่อง อดีต พ.ต.ท.โมโห ทุ่มคอมพ์พังยับ

รองโฆษก ตร. แจงปมคลิปนายพันตำรวจเดือด มาช้า-ตกเครื่อง โวยลั่นสนามบิน ทุ่มคอมพิวเตอร์พังเสียหายเป็นอดีตตำรวจยศ พ.ต.ท. ลาออกไปทำธุรกิจตั้งแต่ปี 57 ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว ขณะที่ บ.ท่าอากาศยานไทย
Categories: Politics

ชนสลิง 3 ศพ

กู้ภัยปฐมพยาบาลนายอภิรักษ์ โพธิ์รื่น แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังขี่รถ จยย.พร้อมเพื่อนรวม 3 คัน นำกลุ่มกลับจากทริปทำบุญ พุ่งชนลวดสลิงรถบรรทุกที่ลากรถบัสออกมาจากทางแยก
Categories: Politics

จักรยานยนต์ชนสลิงดับ 3 ศพ 6 ล้อลากบัสขวางถนน ไม่ติดผ้าแดงเตือนภัย

กลุ่ม จยย.สายบุญซิ่งมรณะ พุ่งชนสลิงรถลากขับข้ามถนนล้มกระเด็นระเนนระนาดดับสยอง 3 ศพ หลังแยกย้ายกันกลับจากร่วมทริปทำบุญกับกลุ่มนักบิด “เลดี้ 2 ล้อ” หลายร้อยคันที่วัดใน จ.สิงห์บุรี
Categories: Politics

ป้องกันแชมป์

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พร้อมทีมงานยกมือยิ้มร่า หลังปิดหีบนับคะแนนนำคู่แข่งเท่าตัวป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งที่ 37
Categories: Politics

ไอ้โม่งตัวดี

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย จ่ายรัฐบาลลุงตู่ ปี 2564 ก้อนโตมโหฬาร 3.3 ล้านล้านบาทผ่านสภาฯวาระแรกไปแล้วอย่างสะดวกโยธิน กำลังปล้ำฟัดกันนัวเนียในคณะกรรมาธิการของสภาฯ
Categories: Politics

"กรุงศรีวิไล" ชนะ ป้องกันแชมป์สำเร็จ มีรายการพิสดาร ยกหีบไปหาบัตร

“กรุงศรีวิไล” คะแนนนำลิ่วชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เจ้าตัวปลื้มน้ำตาคลอ ยกมือไหว้ขอบคุณทุกคะแนนเสียง “พิธา” แจงส่อเค้าทุจริตร่วม 20 หน่วย ส่วน “อนุดิษฐ์” เผยขอให้ กกต.
Categories: Politics

ชีวิตต้องกู้

ดูเหมือนจะมองไม่เห็นหนทางอื่นนอกจาก “กู้” เท่านั้น กับการแก้ปัญหาของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่เกิดวิกฤติขาดเงินอยู่ในขณะนี้ ส่วนจะขาดด้วยสาเหตุจากโควิด-19 หรือผสมปนเปกับเรื่องอื่นใดบ้าง
Categories: Politics

Pages

Subscribe to รวมข่าววันนี้ | Prachatai Monitor aggregator